i ! i
Værd at vide om HMN GasNets tilsyn

Hvorfor laver HMN GasNet tilsyn på naturgasinstallationer?

Tilsyn i form af stikprøvekontrol er vores primære metode til at overvåge sikkerheden på naturgasinstallationer i Danmark

Hvordan kan jeg vide, om HMN GasNet laver/har lavet tilsyn på en installation, jeg har lavet?

Det informerer HMN GasNet ikke vvs-installatøren om, hvis arbejdet er udført korrekt, sikkert og forsvarligt i overensstemmelse med gasreglementet samt fabrikantens installationsvejledning.  

Du kan altid selv undersøge, om dit arbejde bliver synet ved at logge på vores hjemmeside og se kolonnen "Synsdato" på den anmeldte installation. Hvis der står en dato i kolonnen, bliver det anmeldte arbejde synet

Hvor mange tilsyn laver HMN GasNet?

Vi laver tilsyn på ca. 10 % af alt installationsarbejde.  

Desuden laver vi ekstra tilsyn, hvis vi har en begrundet mistanke om, at en vvs-installatør eller et produkt ikke lever op til forventningerne om høj kvalitet.  

Derudover laver vi stikprøver på eksisterende installationer for at overvåge det generelle sikkerhedstekniske niveau. Det har til formål at skaffe viden, så vi kan iværksætte korrigerende handlinger og dermed undgå ulykker.

Hvem kontrollerer, at HMN GasNets tilsyn er gode nok?

Sikkerhedsstyrelsen skal hvert år godkende HMN GasNets overvågningsprogram, hvor vores tilsyn i form af stikprøvekontrol er en vigtig del.

Hvad har jeg som vvs-installatør ansvaret for på en naturgasinstallation?

Vvs-installatøren har ansvaret for, at den samlede gasinstallation er udført efter gasreglementet og fabrikantens installationsvejledning.

Hvad er formålet med HMN GasNets tilsyn?

Vi bruger vores tilsyn til at

  • kontrollere, om vvs-installatørerne udfører arbejdet på naturgasinstallationerne, som gasreglementet kræver
  • samle information om det generelle sikkerhedsniveau på naturgasinstallationer i Danmark
  • eftersøge potentielle sikkerhedstekniske problemstillinger
  • danne grundlag for forebyggende indsatser.

Hvad gør HMN GasNet, hvis der findes en fejl på en installation ved et tilsyn?

Så informerer vi vvs-installatøren og ejeren/brugeren direkte om, hvad fejlen er og giver en tidsfrist for udbedring, afhængig af fejlens karakter.

Hvilke installationer laver HMN GasNet tilsyn på?

HMN GasNet laver tilsyn på

  • Nye gasinstallationer.
  • Eksisterende gasinstallationer, herunder udskiftning af gamle gaskedler til nye gaskedler

Hvilke fejl opdater I typisk på et tilsyn

De fejl, som HMN GasNet finder, er typisk utætheder, dårlig forbrænding og aftrækssystemer, som ikke er samlet tilfredsstillende.

Aftrækssystemerne skal altid have særlig opmærksomhed. Når der en sjælden gang er ulykker, er det næsten altid pga. defekt aftræk, som medfører kulilte i boligen.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114