i ! i
Kaskadeanlæg
Kaskadeanlæg er anlæg, hvor flere kedler opsættes i rækkefølge. Typisk er det 3-4 kedler, som derved kommer over 135 kW i samlet effekt. 

På denne type gælder GR-B4 undtaget kravene til indregulering af enkeltapparater, som har lavere effekt end 135 kW, hvor GR-A gælder (dvs. krav: A-certifikat).

Kaskadeanlæg og evt. tæringsproblemer

OBS! Kontrollér, at radiatorvandets pH-værdi er i overensstemmelse med kedelleverandørens anbefalinger. 

Normalt kræves drikkevandskvalitet med en pH-værdi på ca. 7. Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, kan der opstå tæringsskader, især på væghængte kedler.

Tæringsproblemer opstår typisk

  • i store anlæg, hvor man har haft vandbehandling. 
  • når du udskifter den gamle kedel med en ny kaskadeløsning af kedler med varmeveksler i letmetal. 
  • hvis du genanvender det gamle radiatorvand med en typisk pH-værdi på over 8,5. Det kan få varmeveksleren til at tære væk i løbet af et års tid. 
Er vandkvaliteten ikke i orden? 
  • Neutraliser vandet med midler, som er anbefalet af kedelleverandøren, eller 
  • skyl hele anlægget i gennem med frisk vand.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114