i ! i
B-installation - reglement og procedure

Erhvervs- og storkunder er kunder med: 

  • En samlet installeret effekt større end 135 kW. 
  • Et procesanlæg (hvor gassen anvendes til andet end rumopvarmning). 

Gasreglementet

Erhvervs- og storkunder skal behandles under GR-B4

Revision af kapitel 5 i GR-B4 (januar 2011) 

Specielle installationsforskrifter: 


Procedure for B-installationer

Aktivitet Ansvarlig
Anmeldelse  VVS
Sagbehandling  HMN GasNet
Igangsætningstilladelse udstedes  HMN GasNet
Installationsarbejdet må påbegyndes   VVS
Opstart bestilles  VVS
Opstart og syn  VVS og HMN GasNet 
Ibrugtagningstilladelse udstedes  HMN GasNet


Vigtig viden

Sikkerhedskrav til fyrings- og brændstofsystemer 
Vejledninger og luft og lugt fra virksomheder

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114