i ! i
Lovkrav til Service

Anbefalede tilsynsintervaller samt minimumskrav i Gasreglementet GR-B4.

Apparatkategori Anbefalet
servicefrekvens
Lovpligtig service
efter GR-B4
Storkøkkenudstyr

2 år

3 år

Gasblæseluftbrændere > 120 kWHn

1 år

1 år

Varmluftsanlæg

1 år

1 år

Gasmotorer

1 år

1 år

Gasturbiner

1 år

1 år

Procesbrændere

1 år

1 år

OBS! Tilsynsintervaller beskrevet i den aktuelle drifts- og vedligeholdelsesplan skal ALTID overholdes.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114